Act on the obligation to ensure covid-19 testing of incoming labor after entry into Denmark

Denmark
Consolidated
Repealed

Abstract

This legislation notably requires employers who employ ce…

Topics

Occupational Health

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:
Kapitel 1
Pligter for arbejdsgivere og for selvstændige uden ansatte
§ 1. Arbejdsgivere, der beskæftiger tilrejsende arbejdskraft fra lande, regioner eller områder omfattet af regler fastsat i medfør af stk. 4, skal sørge for, at disse ansatte testes for covid-19 efter indrejse i Danmark.
Stk. 2. Arbejdsgivere, som er tilrejsende arbejdskraft fra ...

Access of over 200,000 regulatory documents, standards and other obligations. Track changes with a free 20 day trial account : Create an account today.