Self-Government Executive Order no. 5 of 20 January 2021 on conditions for travel to and in Greenland

Greenland
Unconsolidated
Repealed

Abstract

This legislation notably sets out public and occupational…

Industrial Sector(s)

Document Type

Topics

Safety Management
Occupational Health
Public Health (Food, Disease, Other)

History of Changes

Only certain changes are listed below. Learn more about the changes that Nimonik tracks for documents.

Changes made to this document:
Change
Document
Date
Action
Published
21 Jan, 2021
Set in force
23 Jan, 2021
Repealed
16 Feb, 2021

I medfør af §§ 6, 6 a, 12 a, 12 b, 12 c, 21 a og 21 b og § 29, stk. 2 og 3, i landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 1 af 1. april 2020, fastsættes:
Anvendelsesområde
§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse for rejsende til og i Grønland.
Afgrænsning af anvendelsesområde
§ 2. Det kan besluttes, at hele eller dele af bekendtgørelsen ikke skal finde anvendelse for personer, der varetager en samfundskr...

Access of over 200,000 regulatory documents, standards and other obligations. Track changes with a free 20 day trial account : Create an account today.