Completed
Attention: Directory Custom Fields will soon be available for Audits. During the rollout, you may be unable to edit audit custom fields on mobile. We sincerely apologize for the inconvenience. If you would like more information on using directory custom fields with audits, click here .

Decree for extended producer responsibility scheme

Netherlands
Consolidated
Published

Abstract

This legislation sets out an extended producer responsibi…

Topics

Waste Management
Hazardous Materials Management

History of Changes

Only certain changes are listed below. Learn more about the changes that Nimonik tracks for documents.

Changes made to this document:
Change
Document
Date
Action
Published
12 Oct, 2020

Besluit van 18 september 2020, houdende regels voor een regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor het beheer van afvalstoffen (Besluit regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid)
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister voor Milieu en Wonen van 8 april 2020, nr. IenW/BSK-2020/43287, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;
Gelet op Richtlijn (EU) 2018/...

Access of over 200,000 regulatory documents, standards and other obligations. Track changes with a free 20 day trial account : Create an account today.